Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hồ Thị Hà;  Advisor : Đỗ Thị Hoa Viên; Lê Quang Hòa (2014)

  • Giới thiệu về cây đu đủ, tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới, sơ lược về nhóm alkaloid, quá trình caspape, kích thích miễn dịch. Nêu thiết bị và vật liệu nghiên cứu, các phương pháp phân lập và xác định cấu trúc hợp chất, phương pháp thử hoạt tính sinh học. Kết quả phân lập một số hợp chất có trong lá đu đủ, xác định cấu trúc các hợp chất đã được phân lập....

  • Thesis


  • Authors : Hồ Thị Hà;  Advisor : Đỗ Thị Hoa Viên; Lê Quang Hòa (2014)

  • Giới thiệu về cây đu đủ, tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới, sơ lược về nhóm alkaloid, quá trình caspape, kích thích miễn dịch. Nêu thiết bị và vật liệu nghiên cứu, các phương pháp phân lập và xác định cấu trúc hợp chất, phương pháp thử hoạt tính sinh học. Kết quả phân lập một số hợp chất có trong lá đu đủ, xác định cấu trúc các hợp chất đã được phân lập....