Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Kim Huệ;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2017)

 • Luận án giải quyết các vấn đề về thực thi của mật mã khối dựa trên hỗn loạn, dựa vào các đặc trưng của hệ hỗn loạn rời rạc đề xuất các cải thiện về mặt bảo mật cho mật mã khối hạng nhẹ. Mở rộng hàm hỗn loạn rời rạc thành hàm nhiều chiều để giải quyết bài toán về phân bố chu kỳ của hàm Cat rời rạc và ứng dụng tạo ma trận MDS và bộ tạo chuỗi số giả ngẫu nhiên PRNG.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Long;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2017)

 • Luận án trình bày tổng quan về truyền thông sử dụng hỗn loạn, nghiên cứu hệ thống khóa dịch hỗn loạn vi sai - đa sóng mang với chuỗi trải phổ lặp, hệ thống đa sóng mang trực giao sử dụng hỗn loạn từ đó nêu các kết quả đạt được cũng như hướng phát triển của đề tài.

 • Thesis


 • Authors : Thái Nam Sơn;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2018)

 • Giới thiệu một số phương pháp nén video phổ biến, mốt số chuẩn lấy mẫu tín hiệu video, các tiêu chuẩn nén video với bit-rate thấp, hình học fractal, cơ sở lý thuyết nén ảnh sử dụng fractal,...Nén hình ảnh sử dụng fractal. Tích hợp fractal coding trong quá trình nén intra-frame của chuẩn H.264.

 • Thesis


 • Authors : Doãn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2018)

 • Tổng quan hệ thống Mimo-CM-CDMA quy mô lớn, vấn đề giao thoa đa truy nhập trong hệ thống Mimo-CM-CDMA. Đề xuất kiến trúc định hướng đa búp sóng theo lý thuyết hệ thống. Đề xuất giải pháp tiền mã hóa cho hệ thống Mimo-CM-CDMA đa sóng mang quy mô lớn. Đề xuất hệ thống đa truy nhập Mimo-CM-CDMA quy mô lớn hỗn hợp định hướng đa búp sóng và ghép kênh không gian.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khắc Kiểm;  Advisor : Đào Ngọc Chiến; Nguyễn Vũ Thắng (2016)

 • Tổng quan về hệ thống anten mimo. Giải pháp sử dụng phần tử ký sinh trong thiết kế anten mimo băng thông siêu rộng. Giải pháp sử dụng cấu trúc mặt phẳng đế không hoàn hảo trong thiết kế anten mimo nhỏ gọn. Giải pháp sử dụng mạng cách ly đường truyền vi dải trong thiết kế anten mimo hai băng tần.