Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Mai Văn Tân;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Giới thiệu những vấn đề lý luận chung về quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế; Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế; Giới thiệu thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mai Hương;  Advisor : Nguyễn Thị Kim Cúc; Trần Liên Hà (2014)

 • Luận án khảo sát phương pháp thu nhận tinh dầu nghệ vàng, xác định chỉ số hóa lý và phân tích các cấu tử trong tinh dầu, tách phân đoạn tinh dầu lôi cuốn hơi nước, đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu nghệ vàng, nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam bằng chế phẩm chứa tinh dầu nghệ vàng và nghiên cứu tạo chế phẩm chăm sóc da có khả năng kháng nấm da

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Thúy;  Advisor : Cung Thế Anh; Nguyễn Đình Bình (2013)

 • Luận án nghiên cứu sự tồn tại và một số tính chất của tập hút toàn cục (bao gồm tính trơn, sự phụ thuộc liên tục theo tham biến, đánh giá số chiều fractal,…) đối với một số lớp phương trình parabolic suy biến kiểu Caldiroli-Musina, cả trong miền bị chặn và trong toàn bộ không gian.

 • Thesis


 • Authors : Lê Tiến Hà;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Đức Trung Kiên (2017)

 • Luận án nghiên cứu chế tạo được bột huỳnh quang pha tạp ion Eu2+ và Eu3+ phát xạ đỏ, xanh lam và xanh lục trên cơ sở các nền SrPB ; SrPCl và Y2O3 bằng phương pháp đồng kết tủa. Nghiên cứu khả năng chế tạo bột phát quang ánh sáng trắng hoặc lai màu trên cơ sở một bột nền duy nhất sử dụng các bột SrPB và SrPCl.