Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Tô Kim Anh; Nguyễn Lan Hương (2017)

 • Luận án tìm hiểu điều kiện hình thành bùn hạt kỵ khí tốt nhất trong nước thải sơ chế mủ cao su. Khảo sát hệ vi sinh vật trong bùn hạt kỵ khí nhằm tìm hiểu vai trò của chúng trong sự hình thành bùn hạt cũng như trong xử lý nước thải sơ chế mủ cao su và thử nghiệm đánh giá khả năng xử lý nước thải mủ cao su của bùn hạt.

 • Thesis


 • Authors : Sam Chanrathany;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ; Lê Thanh Hương (2012)

 • Luận án nghiên cứu các phương pháp học bán giám sát để giải quyết vấn đề thiếu tập dữ liệu tiếng Việt đã gán nhãn, từ đó đề xuất các phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác của trích rút thực thể cho văn bản tiếng Việt và các phương pháp trích rút mối quan hệ giữa các thực thể cho văn bản tiếng Việt.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoàng Phương;  Advisor : Trần Trọng Minh; Phạm Quang Đăng (2014)

 • Luận án giới thiệu điều chế vector không gian và mô hình toán học nghịch lưu ba pha nguồn z; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho pin mặt trời; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho hệ phát điện sức gió; mô phỏng thời gian thực và thí nghiệm cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đình Minh;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Phạm Cảnh Huy (2014)

 • Luận văn nghiên cứu lý luận về lạm phát, lạm phát mục tiêu, các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và tác động của lạm phát đến các biến số vĩ mô ; nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ, tác động hai chiều của TGHĐ với lạm phát và một số biến số vĩ mô khác và lạm phát và diễn biến TGHĐ tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2012. Từ đó làm sáng t...