Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thái;  Advisor : Jean-Marc Ogier (2011)

 • Genneral introduction. Radon transform-based invariant pattern representation. Image analysis by generic polar harmonic transforms. Sparse representaion for image analysis and recognition. General conclusion.

 • Thesis


 • Authors : Trần Nguyên Lân;  Advisor : Trần Bích Hoàn (2011)

 • Trình bày tổng quan: sự phát triển của nhân trắc học trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm tâm sinh lý và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của học sinh lứa tuổi 15-17, đặc điểm nhân trắc học phần dưới cơ thể nam, phương pháp nghiên cứu. Nội dung, phương pháp, chương trình nghiên cứu, các dấu hiệu nhân trắc, xử lý kết quả nghiên cứu. Xử lý và phân tích kết quả nghiên cứu: đặc điểm&#...

 • Thesis


 • Authors : TOUCH SATHA;  Advisor : Hồ Anh Túy; Trần Trung Dũng (2011)

 • Trình bày tổng quan về mạng Man-E. Cấu trúc và các công nghệ nền tảng trong mạng Man-E. Đánh giá chất lượng thoại và các dịch vụ cung cấp qua mạng Man-E. Đề xuất giải pháp triển khai mạng Man-E cho viễn thông tỉnh Siem Reab ở Campuchia.

 • Thesis


 • Authors : Khúc Quang Trung;  Advisor : Nguyễn Đức Chiến; Đặng Đức Vượng (2011)

 • Tổng quan về vật liệu SnO2 cấu trúc nano và cảm biến khí. Trình bày vật liệu hạt nano SnO2 chế tạo bằng phương pháp soi gel kết hợp với kỹ thuật nhiệt thủy phân ứng dụng cho cảm biến khí. Tổng hợp, điều khiển hình thái vật liệu SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí và chế tạo linh kiện cảm biến, thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga.