Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Thái;  Advisor : Jean-Marc Ogier (2011)

  • Genneral introduction. Radon transform-based invariant pattern representation. Image analysis by generic polar harmonic transforms. Sparse representaion for image analysis and recognition. General conclusion.

  • Thesis


  • Authors : Khúc Quang Trung;  Advisor : Nguyễn Đức Chiến; Đặng Đức Vượng (2011)

  • Tổng quan về vật liệu SnO2 cấu trúc nano và cảm biến khí. Trình bày vật liệu hạt nano SnO2 chế tạo bằng phương pháp soi gel kết hợp với kỹ thuật nhiệt thủy phân ứng dụng cho cảm biến khí. Tổng hợp, điều khiển hình thái vật liệu SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí và chế tạo linh kiện cảm biến, thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga.