Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Dương Nam;  Advisor : Đào Hồng Bách; Lê Thị Chiều (2016)

 • Đặc điểm của thép austenit mangan cao, phân tích điều kiện làm việc và phá hủy của chi tiết búa đập làm bằng thép Mn cao. Cơ chế hóa bền, ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến thép austenit mangan cao; đặc điểm điều kiện đúc thép austenit mangan cao. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Ảnh hưởng của nguyên tố crom và vanadi. Ảnh hưởng của nhiệt luyện đối với thép Mn15Cr2V. Ảnh hưởng của quá trình va&#...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Bằng;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy (2016)

 • Giới thiệu về nửa nhóm, một số khái niệm về ổn định mũ, nhị phân mũ của nửa nhóm. Nghiên cứu tính nhị phân mũ của nửa nhóm nghiệm phương trinh trung tính tuyến tính. Tính nhị phân mũ, tính dương của nửa nhóm nghiệm phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm. Nghiên cứu sự tồn tại đa tạp ổn định bất biến, đa tạp tâm, đa tạp không ổn định và tính hút của đa tạp không ổn định c...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Chí Dũng;  Advisor : Trần Liên Hà; Đặng Thị Thu (2016)

 • Giới thiệu về poly gamma glutamic axit, tình hình nghiên cứu y-PGA trên thế giới và Việt Nam; cơ chế sinh tổng hợp, tính chất, phân loại, hệ vi khuẩn sinh tổng hợp, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp y-PGA,...Nêu các phương pháp vật liệu. Kết quả phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp poly y-glutamic; định danh chủng vi khuẩn sinh y-PGA, nghiên cứu các yếu tố ảnh...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Quang;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ; Nguyễn Cảnh Nam (2016)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững. Xây dựng nội dung và bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp than Việt Nam. Đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam trên quan điểm phát triển bền vững và khuyến nghị.