Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Thái Nam Sơn;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2018)

  • Giới thiệu một số phương pháp nén video phổ biến, mốt số chuẩn lấy mẫu tín hiệu video, các tiêu chuẩn nén video với bit-rate thấp, hình học fractal, cơ sở lý thuyết nén ảnh sử dụng fractal,...Nén hình ảnh sử dụng fractal. Tích hợp fractal coding trong quá trình nén intra-frame của chuẩn H.264.

  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Thu Lan;  Advisor : Nguyễn Văn Cách (2018)

  • Nêu hiện trạng giết mổ gia súc, các công nghệ xử lý nước thải giết mổ, giải pháp công nghệ xử lý nước thải ngành giết mổ gia súc bằng phương pháp sinh học. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đặc trưng nước thải giết mổ gia súc của một số cơ sở khu vực Hà Nội; phân lập, tuyển chọn vi khuẩn tích ứng để xử lý nước thải giết mổ gia súc; thử nghiệm chế phẩm vi sinh vật,...