Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Yến Liên;  Advisor : Nghiêm Trung Dũng (2019)

 • Tổng quan ô nhiễm không khí từ hoạt động của phương tiện cơ giới đường bộ, hệ số phát thải của phương tiện cơ giới đường bộ và phương pháp xác định, chu trình lái và các phương pháp xây dựng, phương phpá thu thập dữ liệu, dữ liệu chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên dừng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích dữ liệu, chu trình lái đặc trưng cho xe buýt tại Hà Nội, chu trình...

 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng; Vũ Ngọc Hùng (2019)

 • Tổng quan về dây và cột nano silic. Các kỹ thuật thực nghiệm. Chế tạo dây nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt. Chế tạo đơn lớp hạt nano silica xếp khít và không xếp khít trên đế silic. Chế tạo cột nano silic bằng phương pháp ăn mòn hóa học hỗ trợ kim loại và khắc hạt nano.

 • -


 • Authors : Trần Văn Hoàng;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Nguyễn Thế Lương (2019)

 • Tổng quan về nâng cao hiệu quả bộ xúc tác tạo khí giàu hydro. Nghiên cứu lựa chọn hệ xúc tác mới nhằm tăng hiệu quả tạo khí giàu hydro. Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo hệ thống tạo khí giàu hydro sử dụng hệ xúc tác Ni-Cu/Al2O3. Nghiên cứu thử nghiệm động cơ lắp bộ xúc tác mới Ni-Cu/Al2O3.

 • -


 • Authors : Lê Đăng Đông;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Trần Anh Trung (2019)

 • Tổng quan vấn đề giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải của động cơ xăng, các biện pháp giảmt iêu hao nhiên liệu và phát thải cho động cơ xăng, nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hydro cho động cơ xăng,...Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình động cơ phun xăng điện tử sử dụng hỗn hợp giàu hydro và hệ thống điều khiển. Động cơ phun xăng sử dụng hỗn hợp giàu hydro và mô hình mô phỏng. Nghiên c...

 • -


 • Authors : Nguyễn Hồng Thanh;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương; Hà Xuân Hùng (2019)

 • Cơ sở lý thuyết giàn hàn và giàn hàn dạng ống, các phương pháp hàn sử dụng để chế tạo kết cấu giàn hàn, hàn kết cấu giàn dạng ống bằng quá trình hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, cơ sở tính toán xác định trường nhiệt độ và ứng suất dư hàn, các phương pháp xác định ứng suất dư trong liên kết hàn. Mô phỏng một số xác định trường ứng suất dư trong liên...

 • -


 • Authors : Phùng Thị Anh Minh;  Advisor : Trần Trung Kiên; Phạm Văn Thiêm (2019)

 • Tổng quan về tinh dầu thông, tình hình nghiên cứu phân tách tinh dầu thông trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và lựa chọn mô hình cân bằng pha cho hệ tinh dầu thông, mô phỏng và tối ưu giai đoạn khởi động,...