Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đào Văn Thông;  Advisor : Phạm Thu Thủy; Phạm Văn Toản (2012)

 • Giới thiệu về tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật phù hợp cho sản xuất phân bón vi sinh vật chức năng sử dụng cho cây khoai tây. Nghiên cứu khả năng tổ hợp các chung vi sinh vật tuyển chọn. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật chức năng từ tổ hợp các chủng vi sinh vật tuyển chọn. Đánh giá hiệu quả của phân bón vi sinh vật chức năng với cây khoai tây.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mai Hương;  Advisor : Nguyễn Thị Kim Cúc; Trần Liên Hà (2014)

 • Luận án khảo sát phương pháp thu nhận tinh dầu nghệ vàng, xác định chỉ số hóa lý và phân tích các cấu tử trong tinh dầu, tách phân đoạn tinh dầu lôi cuốn hơi nước, đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu nghệ vàng, nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam bằng chế phẩm chứa tinh dầu nghệ vàng và nghiên cứu tạo chế phẩm chăm sóc da có khả năng kháng nấm da

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Tô Kim Anh; Nguyễn Lan Hương (2017)

 • Luận án tìm hiểu điều kiện hình thành bùn hạt kỵ khí tốt nhất trong nước thải sơ chế mủ cao su. Khảo sát hệ vi sinh vật trong bùn hạt kỵ khí nhằm tìm hiểu vai trò của chúng trong sự hình thành bùn hạt cũng như trong xử lý nước thải sơ chế mủ cao su và thử nghiệm đánh giá khả năng xử lý nước thải mủ cao su của bùn hạt.

 • Thesis


 • Authors : Lê Thiên Minh;  Advisor : Nguyễn Thùy Châu; Nguyễn Thị Xuân Sâm (2014)

 • Luận án Kiểm soát sự nhiễm aflatoxin trên ngô, lạc bằng chế phẩm Aspergillus flavus không sinh aflatoxin và nghiên cứu sử dụng kỹ thuật multiplex PCR để làm sáng tỏ về mặt cơ chế sinh học phân tử của chủng A. flavus D 2 không sinh aflatoxin phân lập từ ngô (Việt Nam) Chủng A. flavus DA2 thiếu ít nhất 3 gen (ver, aflR và nor) trong cụm gen sinh tổng hợp aflatoxin.