Search

Current filters:


Discover

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Lan Phương;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân; Trần Thị Hiền (2017)

  • Tổng quan công nghệ dệt và đặc tính nước thải, phân loại thuốc nhuộm và đặc tính của thuốc nhuộm hoạt tính, các phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm, xử lý nước thải dệt nhuộm và ứng dụng phương pháp điện hóa trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu tính chất của các loại vật liệu điện cực, các yếu tố chính lên hiệu quả&#x...