Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lương Hồng Nga;  Advisor : Bùi Đức Hợi; Hoàng Đình Hoà (2009)

  • Nghiên cứu tính chất công nghệ của hạt đậu xanh. Cải tiến qui trình thu hồi tinh bột đậu xanh. Tính chất và cấu trúc của tinh bột đậu xanh. Quá trình biến tính thuỷ nhiệt của tinh bột đậu xanh. Quá trình oxi hoá bột bằng NaClO. Ứng dụng của tinh bột đậu xanh trong sản xuất miến. Ứng dụng tinh bột đậu xanh trong sản xuất trứng luộc chay. Quá trình biến tính thuỷ nhiệt để đánh giá tác độ...