Search

Current filters:


Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Thanh Tĩnh;  Advisor : Trần Thị Mai (2006)

  • Giới thiệu chung về cà chua. Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp bọc màng bán thấm. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Đặc tính sinh lý, sinh hoá quy trình bảo quản cà chua 1907 bằng màng bán thấm (coating)