Search

Current filters:Discover

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Quốc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Tú; Nguyễn Duy Thịnh (2017)

  • Nêu thành phần hóa học trong lá chè, công nghệ chế biến và sự tạo thành các hợp chất bay hơi, tình hình nghiên cứu liên quan đến chè đen tại Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần hợp chất bay hơi của chè đen thành phẩm, nghiên cứu mối tương quan giữa các cấu tử bay hơi trong sản phẩm và thành phần tiền chất trong lá chè đối với cảm quan thị hiếu về mù...