Ths-Nhiệt lạnh (104)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 104

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hạnh;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2011)

 • Trình bày tổng quan về quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng. Vai trò truyền nhiệt của tường lò quay xi măng. Thiết lập mô hình xác định hệ số truyền nhiệt hiệu quả trong lò quay xi măng.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đặng Trần Đông;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2019)

 • Tổng quan về sử dụng năng lượng, sản phẩm than củi nhiệt phân và ứng dụng, nguyên liệu sản xuất. Cơ sở lý thuyết công nghệ nhiệt phân than củi gỗ trên thế giới và Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm nhiệt phân, cơ sở tính toán lò nhiệt phân. Xây dựng mô hình, vận hành thử và nghiên cứu thực nghiệm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Nguyễn Chí Toản;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2009)

 • Nghiên cứu thực trạng sử dụng năng lượng trong các toà nhà cao tầng, các nguyên lý quản lý năng lượng. Phân tích đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng của các phương pháp quản lý năng lượng. Đề xuất một số phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các toà nhà cao tầng về góc độ kỹ thuật, kinh tế và bảo vệ môi trường và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đó vào khu ...

 • 104649.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hoa;  Advisor : Bùi Hải (2008)

 • Tổng quan về ống nhiệt, ống nhiệt mao dẫn. Nghiên cứu, xử lý kết quả tính chất nhiệt của ống dẫn nhiệt mao dẫn với môi chất nạp là Mêthanol bằng thực nghiệm.

 • 104640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Huy Cấp;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2008)

 • Tổng quan về công nghệ lò hơi lớp sôi công suất nhỏ. Qúa trình khí động học và cháy của lò hơi lớp sôi. Tính toán thiết kế và tính nhiệt cho lò hơi lớp sôi công suất nhỏ. Tiềm năng ứng dụng công nghệ lò hơi lớp sôi công suất nhỏ tại Việt Nam.