Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Thị Bắc;  Advisor : Trần Gia Mỹ (2015)

  • Cơ sở lý thuyết cháy. Nêu thực trạng sử dụng năng lượng trong một số lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp được khảo sát. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cháy trong lò và hệ thống cấp nhiệt được khảo sát.

  • Thesis


  • Authors : Đỗ Tiến Đạt;  Advisor : Nguyễn Sĩ Mão (2008)

  • Tổng quan về đặc tính công nghiệp than Việt Nam, đánh giá các đặc tính kỹ thuật cháy đặc trưng để lựa chọn công nghệ cháy thích hợp của than Việt Nam vùng Cẩm Phả. Tiến hành tính toán thiết kế sơ bộ lò CFB công suất 300 MW sử dụng than Việt Nam vùng Cẩm Phả.