Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Thị Bắc;  Advisor : Trần Gia Mỹ (2015)

  • Cơ sở lý thuyết cháy. Nêu thực trạng sử dụng năng lượng trong một số lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp được khảo sát. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cháy trong lò và hệ thống cấp nhiệt được khảo sát.