Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Hạnh;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2011)

  • Trình bày tổng quan về quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng. Vai trò truyền nhiệt của tường lò quay xi măng. Thiết lập mô hình xác định hệ số truyền nhiệt hiệu quả trong lò quay xi măng

  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Hạnh;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2011)

  • Trình bày tổng quan về quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng. Vai trò truyền nhiệt của tường lò quay xi măng. Thiết lập mô hình xác định hệ số truyền nhiệt hiệu quả trong lò quay xi măng.