Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Hằng;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ sấy phun. Nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình toán học mô tả quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy phun cùng chiều. Ảnh hưởng của các thông số vận hành tới quá trình truyền nhiệt truyền chất trong hệ thống sấy phụ. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hạnh;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2011)

 • Trình bày tổng quan về quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng. Vai trò truyền nhiệt của tường lò quay xi măng. Thiết lập mô hình xác định hệ số truyền nhiệt hiệu quả trong lò quay xi măng.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Văn Sinh;  Advisor : Hà Mạnh Thư (2007)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu may mặc. Các tính chất vật lý của chế phẩm dệt, sự truyền nhiệt và hơi nước qua một lớp vải mỏng trong giới hạn một lớp không khí, cơ chế truyền nhiệt và hơi nước trong điều kiện có gió. Xây dựng mô hình mô phỏng sự truyền nhiệt và hơi nước qua quần áo trong điều kiện không khí chuyển động. Mô hình toán của quá trình truyền nhiệt và hơi nước qua các...

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Hằng;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ sấy phun. Nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình toán học mô tả quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy phun cùng chiều. Ảnh hưởng của các thông số vận hành tới quá trình truyền nhiệt truyền chất trong hệ thống sấy phụ. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị.