Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Huy Dương;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2012)

  • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng và cân bằng năng lượng trong tòa nhà. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà. Nghiên cứu điển hình. Các kết luận và kiến nghị.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Huy Dương;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2012)

  • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng và cân bằng năng lượng trong tòa nhà. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà. Nghiên cứu điển hình. Các kết luận và kiến nghị.