Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp gia nhiệt đến tính chất mô thịt lợn.
Authors: Trương Nguyệt Ánh
Advisor: Phan Thanh Tâm
Keywords: Thịt lợn; Tính chất; Chế biến
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nguyên liệu thịt, những biến đổi của thịt khi gia nhiệt và các phương pháp gia nhiệt thịt. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu lựa chọn phương pháp xử lí nguyên liệu trước khi gia nhiệt, ảnh hưởng của các phương pháp gia nhiệt đến tính chất mô thịt lợn dạng cắt miếng sau chế biến và bảo quản...
Description: Luận văn thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3009
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296994-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296994.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.