Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng khuôn mặt sử dụng PCA – SVM.
Authors: Ngô Thanh Tân
Advisor: Nguyễn Thị Oanh
Keywords: Khuôn mặt; Nhận dạng; Công nghệ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống sinh trắc học, nhận dạng người qua khuôn mặt, ứng dụng của hệ thống nhận dạng mặt người. Nêu các phương pháp nhận dạng khuôn mặt. Đề xuất phương án nhận dạng khuôn mặt. Đánh giá thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3039
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297142.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297142-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 134,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.