Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng chỉ số chất lượng nước để đánh giá chất lượng nước sông Phan - tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất các giải pháp quản lý.
Authors: Vũ Thị Vân Linh
Advisor: Lý Bích Thủy
Keywords: Nước sông; Chất lượng; Quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khu vực nghiên cứu và chỉ số chất lượng nước WQI. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Phan thông qua WQI, đề xuất các giải pháp quản lý sông Phan theo hướng phát triển bền vững.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3070
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296223-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296223.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.