Ths-Nhiệt lạnh (125)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 125

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Hằng;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ sấy phun. Nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình toán học mô tả quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy phun cùng chiều. Ảnh hưởng của các thông số vận hành tới quá trình truyền nhiệt truyền chất trong hệ thống sấy phụ. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Văn Dũng;  Advisor : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2019)

 • Tổng quan tình hình và chính sách sử dụng năng lượng chung tại các tòa nhà thương mại, tình trạng vận hành thực tế chung và các thiết bị thường được sử dụng trong bếp ăn công nghiệp Việt Nam, Flamingo Đại Lải resort; tính toán thiết kế tủ sấy bát sử dụng bơm nhiệt và tính toán bộ hấp thu nhiệt trên bề mặt bếp; mô hình hóa bằng phần mềm mô phỏng Ansys; kết quả và thảo luận; kết luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Văn Sinh;  Advisor : Hà Mạnh Thư (2007)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu may mặc. Các tính chất vật lý của chế phẩm dệt, sự truyền nhiệt và hơi nước qua một lớp vải mỏng trong giới hạn một lớp không khí, cơ chế truyền nhiệt và hơi nước trong điều kiện có gió. Xây dựng mô hình mô phỏng sự truyền nhiệt và hơi nước qua quần áo trong điều kiện không khí chuyển động. Mô hình toán của quá trình truyền nhiệt và hơi nước qua các...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Sỹ Mão (2007)

 • Trình bày thực trạng lò hơi công nghiệp và định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam. Giới thiệu và phân tích một số mẫu lò hơi công nghiệp. Một số sản phẩm lò hơi công nghiệp Việt Nam và thế giới. So sánh và đề xuất một số mẫu lò hơi điển hình. Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp. Các kết quả triển khai ứng dụng trên thực tế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thái Sơn;  Advisor : Lại Ngọc Anh (2013)

 • Trình bày tổng quan các vấn đề của đề tài. Phương trình trạng thái. Số liệu thực nghiệm của Cyclopropane và MethylCyclohexane. Bộ số liệu nhiệt động của Cyclopropane và MethylCyclohexane. Nghiên cứu đánh giá chu trình máy lạnh nén hơi sử dụng môi chất làm việc là Cyclopropane. Kết quả và bàn luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Dương;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng và cân bằng năng lượng trong tòa nhà. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà. Nghiên cứu điển hình. Các kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Dương;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng và cân bằng năng lượng trong tòa nhà. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà. Nghiên cứu điển hình. Các kết luận và kiến nghị.