Ths-Sinh học, Thực phẩm (573)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 573

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thu Hiền;  Advisor : Đỗ Thị Ngọc Huyền; Đặng Thị Thu (2012)

 • Trình bày phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp alginate cao. Bước đầu xây dựng quy trình thu nhận alginate từ vi khuẩn A. vinelanddi quy mô phòng thí nghiệm. Sơ bộ đánh giá chất lượng sản phẩm. Ứng dụng chế phẩm alginate trong bảo quản cam

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Phương;  Advisor : Đặng Thị Thu (2010)

 • Trình bày tổng quan tài liệu: endo - ß -1,4 mannanase, môi trường các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp endo - ß -1,4 mannanase, nguyên liệu trong sản xuất giấy, các phương pháp sản xuất bột giấy, hệ enzym trong công nghệ giấy. Vật liệu, hóa chất và thiết bị, phương pháp nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu và thảo luận.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Thu Huyền;  Advisor : Trần Ngọc Quế; Khuất Hữu Thanh (2019)

 • Tổng quan về phân loại tế bào gốc, tế bào gốc tạo máu, các phương pháp thu thập, xử lý, lưu trữ tế bào gốc tạo máu; ứng dụng của tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh lý ác tính; tình hình nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc tại Việt Nam; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả và bàn luận.