Ths-Sinh học, Thực phẩm (465)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 465

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

 • Nghiên cứu tổng quan về thiết bị theo dõi bệnh nhân. Nghiên cứu về thiết bị theo dõi bệnh nhân đa thông số MP600N. Thiết kế, xây dựng và triển khai hạ tầng mạng cho hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương

 • item.jpg
 • -


 • Authors : ĐỗTrình Sa;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2019)

 • Tổng quan về vấn đề nhận dạng hành động. Nêu kĩ thuật nhận dạng hành động dựa trên phương pháp phân tích đặc trưng chuyển động. Đưa ra kết quả mô phỏng và đánh giá

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Phương Ngọc;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

 • Tổng quan thuật toán điều khiển PID, thiết kế bộ điều khiển PID, truyền nhiệt, thiết bị và một số tiêu chuẩn y tế. Phân tích và lựa chọn phương án thiết kế máy ủ ấm dịch truyền. Thiết kế chi tiết máy ủ ấm dịch truyền. Chế tạo và thử nghiệm thiết bị.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trần Đức Cường;  Advisor : Nguyễn Tiến Cường (2018)

 • Tổng quan về đường glucose, quá trình thủy phân tinh bột dưới nhiệt độ hồ hóa, sắn và khoai lang, các nghiên cứu và quá trình thủy phân tinh bột chưa hồ hóa. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của quá trình thủy phân tới cấu trúc tinh bột, ảnh hưởng của điều kiện thủy phân lên hiệu suất thủy phân.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Thuận;  Advisor : Hoàng Đình Hòa (2018)

 • Nêu khái niệm bia thấp cồn và không cồn, tình hình sản xuất và tiêu thụ bia trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ sản xuất bia có nồng độ cồn thấp. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả malt đầu vào, kết quả phân tích thành phần gạo, lựa chọn giải pháp đường hóa, giải pháp hồ hóa, kết quả về thời và nhiệt độ đam hóa.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trương Thành Luân;  Advisor : Trần Liên Hà (2018)

 • Tổng quan về tình hình chôn lấp chất thải rắn ở Việt Nam, nguồn gốc hình thành và tính chất của nước rỉ rác, một số phương pháp xử lý nước rỉ rác, ưu thế của việc ứng dụng vi sinh vật trong nước rỉ rác. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân lập vi khuẩn tạo enzyme cellulase, tuyển chọn bằng cách xác định hoạt tính ezyme cellulase, định danh chủng tuyển chọn,...