Ths-Sinh học, Thực phẩm (472)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 472

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Giang;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh (2011)

 • Tìm hiểu về dòng rượu Cognac nổi tiếng và các nét riêng biệt chỉ có ở rượu Cognac. Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng của các loại rượu cao cấp dòng Cognac trên cơ sở đánh giá, lựa chọn các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đặc trưng. Xây dựng các phương pháp kiểm định, các tiêu chí phân biệt của loại rượu cao cấp dòng Cognac nhằm đánh giá chất lượng rượu Cognac có&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Bích Thảo;  Advisor : Nguyễn Minh Hệ (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ sản xuất miến dong. Bơm nhiệt và ứng dụng bơm nhiệt trong công nghệ sấy. Tính toán thiết kế xây dựng mô hình thực nghiệm máy sấy bơm nhiệt. Mô hình thực nghiệm quá trình sấy trên thiết bị sấy bơm nhiệt

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thy Ngọc;  Advisor : Khuất Hữu Thanh (2011)

 • Trình bày tổng quan về Interleukin-6, và tình hình nghiên cứu về gen chIL-6 ở Việt Nam và trên thế giới. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả tách dòng chIL-6, biểu hiện gen chIL-6 trong vi khuẩn E.coli. Các kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Văn Hiệu;  Advisor : Khuất Hữu Trung (2011)

 • Trình bày vài nét sơ lược về cây lúa, đất nhiễm mặn, các vùng lúa nhiễm mặn ở Việt Nam, tính chống chịu mặn của cây lúa, chỉ thị phân tử SSR và ứng dụng trong nghiên cứu, xác định gen chống chịu mặn, chọn tạo giống lúa chịu mặn. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đa dạng di truyền, Kết quả xác định các alen hiếm nhận dạng một số giống trong tập đoàn lúa chịu mặ...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

 • Nghiên cứu tổng quan về thiết bị theo dõi bệnh nhân. Nghiên cứu về thiết bị theo dõi bệnh nhân đa thông số MP600N. Thiết kế, xây dựng và triển khai hạ tầng mạng cho hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương