Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Hiền;  Advisor : Phạm Công Thành (2008)

  • Trình bày tổng quan về cấu trúc, thành phần hoá học của thịt bò; công nghệ chế biến đồ hộp. Nêu nguyên vật liệu; phương pháp nghiên cứu công nghệ sản xuất đồ hộp sốt vang và cari bò; kết quả nghiên cứu và thảo luận

  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Minh Thọ;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh (2008)

  • Giới thiệu tình hình sản xuất, thành phần hoá học, công nghệ chế biến đậu tương. Nêu đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận.