Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Hồng Hạnh;  Advisor : Vũ Hồng Sơn (2016)

 • Tổng quan về cây chè, quá trình sản xuất chè, sự hình thành chất thơm từ tiền chất tạo mùi trong quá trình sản xuất chè đen. Nêu các phương pháp phân tích. Kết quả nghiên cứu sự biến đổi hàm lượng của hai nhóm tiền chất tạo mùi Caroetnoids và axit béo qua từng giai đoạn của quá trình sản xuất chè đen,...

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Thị Ngọc Anh;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Tú (2016)

 • Tổng quan về QA/QC trong quản lý chất lượng, thực trạng an toàn thực phẩm đối với suất ăn công nghiệp và suất ăn hàng không...Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng tại công ty CP suất ăn hàng không Nội Bài (NCS); thiết kế, quản lý hệ thống QA/QC cho công ty.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Thanh Huyền;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2016)

 • Tổng quan về GMP, về probiotic; giới thiệu về Công ty cổ phần công nghệ sinh học mùa xuân. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sất và đánh giá thực trạng nhà máy sản xuất probiotic và biospring; xây dựng hệ thống tài liệu GMP-WHO áp dụng cho nhà máy sản xuất probiotic tại Công ty.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hảo;  Advisor : Vũ Thị Hồng Khanh (2016)

 • Tổng quan chung về quần chỉnh hình tạo dáng và các yêu cầu của quần chỉnh hình tạo dáng; một số nghiên cứu về quần chỉnh hình tạo dáng; các yêu cầu đối với vải sử dụng làm quần chỉnh hình tạo dáng và phương pháp đánh giá các yêu cầu này. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát một số mẫu quần chỉnh hình tạo dáng đang có trên thị trường

 • Thesis


 • Authors : Trương Thị Chiên;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Tú (2016)

 • Giới thiệu về tảo spirulina, tình hình nghiên cứu ứng dụng tảo spirulina, thu nhận protein từ tảo spirulina, tình hình sản xuất và tiêu thụ bột dinh dưỡng trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quản nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện đến quá trình thu nhận bột protein từ tảo spirulina, nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột dinh dưỡng uống liền có bổ sung tảo spi...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Láng;  Advisor : Lê Thanh Hà (2016)

 • Giới thiệu về cellulose và cơ chế phân giải cellulose. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân lập, sàng lọc và tuyển chọn chủng vi khuẩn phân giải cellulose; đặc tính hình thái, sinh lý, sinh hóa của các chủng G4, CG4, CG2 và TM11-7-1; định tên các chủng tuyển chọn bằng phương pháp sinh học phân tử.