Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Hạnh;  Advisor : Trần Thị Mai Phương; Phan Thanh Tâm (2013)

 • Nêu tình hình sản xuất, tiêu thụ thịt lợn. Sự biến đổi chất lượng thịt lợn sau khi giết mổ. Công nghệ bảo quản thịt, tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước. Nêu vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu. Kết quả lựa chọn bao bì bảo quản thích hợp. Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt lợn tươi bằng hỗn hợp muối Kali, hỗn hợp axit lactic và muối trinatri.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn An;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2016)

 • Tổng quan ứng dụng các hợp chất tự nhiên từ thực vật trong bảo quản thực phẩm; cá diêu hồng; nisin và các ứng dụng trong bảo quản thực phẩm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tìm điều kiện xử lý, chiết tách gừng và riềng để thu dịch chiết có khả năng bảo quản thủy hải sản; bảo quản phile cá diêu hồng bằng dịch chiết gừng/riềng và kết hợp phụ gia an toàn,...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn Xuân Phương (2013)

 • Nêu tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở Việt Nam và trên thế giới, tổn thất sau thu hoạch và công nghệ bảo quản lúa gạo. Những biến đổi chất lượng trong bảo quản thóc. Kết quả theo dõi và tính toán chất lượng chất khử cần dùng trong các thí nghiệm; diễn biến một số chỉ tiêu chất lượng trong thóc bảo quản; tính toán áp suất hút cần đạt được trong thực tiễn bảo quản ngành dự tr...

 • Thesis


 • Authors : Mak Ly;  Advisor : Nguyễn Xuân Phương (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về Chitosan, quả cà chua, nguyên liệu xoài chủgn loại; các biến đổi của rau quả sau thu hái. Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và sơ đồ bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả nghiên cứu và thảo luận.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Nga;  Advisor : Phạm Anh Tuấn; Phan Thanh Tâm (2015)

 • Giới thiệu chung về quả hồng, tình hình sản xuất và tiêu thụ hồng ở Việt Nam và trên thế giới, biến đổi sau thu hoạch của quả hồng, các quá trình biến đổi của rau quả sau thu hái,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định một số đặc tính về sinh lý và sinh hóa của quả hồng sau thu hoạch theo độ chín thu hái,...