Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Ngọc Biên;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2016)

 • Giới thiệu về xúc xích lên men (XXLM); nguyên liệu sản xuất (XXLM) khô; công nghệ sản xuất (XXLM) khô có sử dụng chủng khởi động. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu lựa chọn chế phẩm lên men bề mặt cho XXLM khô, nghiên cứu ảnh hưởng kích thước đường kính đến quá trình lên men XXLM khô.

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Ngọc Oanh;  Advisor : Đào Thị Việt Hà; Vũ Hồng Sơn (2016)

 • Giới thiệu đặc tính, nguồn gốc, thành phần hóa học, sơ đồ công nghệ sản xuất chè lên men; chè shan tuyết Việt Nam - nguồn nguyên liệu thích hợp cho sản xuất chè lên men; tình hình nghiên cứu công nghệ chè lên men trên thế giới và Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả sản xuất chè vàng làm nguyên liệu sản xuất chè lên men, nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chè lên men....

 • Thesis


 • Authors : Đặng Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2014)

 • Nêu vai trò của nước trong cuộc sống, xác định nước sạch, độ dẫn điện của nước, sơ đồ tổng quát. Khảo sất các linh kiện điện tử. Thiết kế mạch đo điện trở nước gồm thiết kế và phân tích nguyên lý hoạt động sơ đồ khối chi tiết, sơ đồ nguyên lý mạch.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đức Trung;  Advisor : Vũ Hồng Sơn (2015)

 • Tổng quan ngành sản xuất nước giải khát không cồn Việt Nam; về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; về PepsiCo, nhà máy Bắc Ninh, AIB, hoạt động đánh giá chất lượng tại nhà máy PepsiCo Bắc Ninh. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Đánh giá hiệu quả theo GMP, QAS, AIB, theo ISO 22000:2005, tổng hợp đánh giá theo KPI chỉ tiêu hoạt động chính