Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hương Giang;  Advisor : Vũ Nguyên Thành (2005)

  • Thành phần vi sinh vật trong xử lý nước thái sinh hoạt, bùn hoạt tính, một số vi sinh vật gây bệnh trong nước thải, các phương pháp sinh học phân tử trong nghiên cứu xử lý nước thải, một số thành tựu của sinh học phân tử, phương pháp điện di, Nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hoá chất, phương pháp tiến hành. Kết quả hệ vi sinh vật bùn kỵ khí của nhà máy sữa Hà nội theo đánh giá&#...