Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hạnh;  Advisor : Nguyễn Xuân Phương (2009)

  • Khả năng bảo quản cam và hồng bằng màng bao chitosan. Tìm ra nồng độ chitosan phù hợp nhất cho bảo quản. Khảo sát số lần nhúng quả vào dung dịch chitosan để tạo hiệu quả cao nhất cho bảo quản. Đề xuất quy trình bảo quản cam và hồng bằng màng chitosan.