Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Lê Thanh Hà (2016)

  • Tổng quan cellulase, vi sinh vật tổng hợp cellulase từ ruột mối. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tối ưu hóa môi trường lên men sinh tổng hợp cellulase của chủng bacillus subtilis G4, tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy, nghiên cứu động thái quá trình lên men chủng bacillus subtilis G4.