Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Mai;  Advisor : Lương Hồng Nga (2017)

  • Tổng quan dị ứng thực phẩm, bệnh celiac, gluten, tiêu chuẩn codex về thực phẩm không gluten, các nghiên cứu về sản phẩm dành cho người bị dị ứng gluten. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứ xác định tính chất chức năng của bột nguyên liệu, tỉ lệ phối trộn bột gạo, tinh bột sắn, tinh bột ngô, ảnh hưởng của hàm lượng cream of tartar đến chất lượng của bánh,...