Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Hồng Hạnh;  Advisor : Vũ Hồng Sơn (2016)

 • Tổng quan về cây chè, quá trình sản xuất chè, sự hình thành chất thơm từ tiền chất tạo mùi trong quá trình sản xuất chè đen. Nêu các phương pháp phân tích. Kết quả nghiên cứu sự biến đổi hàm lượng của hai nhóm tiền chất tạo mùi Caroetnoids và axit béo qua từng giai đoạn của quá trình sản xuất chè đen,...

 • Thesis


 • Authors : Bùi Thanh Huyền;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2016)

 • Tổng quan về GMP, về probiotic; giới thiệu về Công ty cổ phần công nghệ sinh học mùa xuân. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sất và đánh giá thực trạng nhà máy sản xuất probiotic và biospring; xây dựng hệ thống tài liệu GMP-WHO áp dụng cho nhà máy sản xuất probiotic tại Công ty.

 • Thesis


 • Authors : Hà Tuấn Anh;  Advisor : Trương Hương Lan; Phạm Thu Thủy (2015)

 • Tổng quan về rượu vang; nguyên liệu, công nghệ sản xuất rượu vang; tình hình sản xuất và tiêu thụ rượu vang ở Việt Nam và trên thế giới. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm men thích hợp cho quá trình lên men rượu vang từ dịch ép nho,...

 • Thesis


 • Authors : Lương Tuấn Anh;  Advisor : Lương Hồng Nga (2014)

 • Tổng quan về ngô, tình hình sản xuất và tiêu thụ ngô trên thế giới và ở Việt Nam, tinh bột ngô, quy trình sản xuất tinh bột ngô. Lựa chọn giống ngô để nghiên cứu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình sản xuất tinh bột ngô.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Tuyết Nhung;  Advisor : Quản Lê Hà (2015)

 • Nêu thực trạng về ngành bia, chất lượng bia và vi sinh vật ảnh hưởng đến chất lượng bia, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bia và nguy cơ gây nhiễm, các nhóm vi sinh vật gây nhiễm thường gặp. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả kiểm tra vi sinh vật trong 2 mẫu bia hơi và bia pet, đánh giá kết quả vi sinh.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Hạnh;  Advisor : Trần Thị Mai Phương; Phan Thanh Tâm (2013)

 • Nêu tình hình sản xuất, tiêu thụ thịt lợn. Sự biến đổi chất lượng thịt lợn sau khi giết mổ. Công nghệ bảo quản thịt, tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước. Nêu vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu. Kết quả lựa chọn bao bì bảo quản thích hợp. Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt lợn tươi bằng hỗn hợp muối Kali, hỗn hợp axit lactic và muối trinatri.