Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Láng;  Advisor : Lê Thanh Hà (2016)

  • Giới thiệu về cellulose và cơ chế phân giải cellulose. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân lập, sàng lọc và tuyển chọn chủng vi khuẩn phân giải cellulose; đặc tính hình thái, sinh lý, sinh hóa của các chủng G4, CG4, CG2 và TM11-7-1; định tên các chủng tuyển chọn bằng phương pháp sinh học phân tử.

  • Thesis


  • Authors : Cao Xuân Bách;  Advisor : Phạm Tuấn Anh (2016)

  • Giới thiệu thành phần và cấu trúc nguyên liệu lignocellulose, nguyên liệu bã mía và bã mía phân loại, hệ enzyme phân giải lignocellulose, secretome từ nấm mốc. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần và hoạt độ enzyme trong secretome, khả năng thủy phân của secretome, so sánh với enzyme thương mại, nghiên cứu quá trình thủy phân trên quy mô pilot.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Thùy Giang;  Advisor : Trần Liên Hà (2017)

  • Nguồn gốc và lịch sử phát triển cây dong riềng; hiện trạng, trồng, chế biến và tiêu thu cây dong riềng; hiện trạng làng nghề miến dong; ảnh hưởng của làng nghề sản xuất, chế biến tinh bột và miến dong tới sức khỏe cộng đồng; làng nghề sản xuất miến dong ở xã Minh Quang Ba Vì,...Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát điều kiện lên men của chủng NT1 và chủng Ba1, tạo chế phẩm, khảo sát&...