Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Hồng Hạnh;  Advisor : Vũ Hồng Sơn (2016)

  • Tổng quan về cây chè, quá trình sản xuất chè, sự hình thành chất thơm từ tiền chất tạo mùi trong quá trình sản xuất chè đen. Nêu các phương pháp phân tích. Kết quả nghiên cứu sự biến đổi hàm lượng của hai nhóm tiền chất tạo mùi Caroetnoids và axit béo qua từng giai đoạn của quá trình sản xuất chè đen,...

  • Thesis


  • Authors : Trịnh Thị Ngọc Anh;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Tú (2016)

  • Tổng quan về QA/QC trong quản lý chất lượng, thực trạng an toàn thực phẩm đối với suất ăn công nghiệp và suất ăn hàng không...Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng tại công ty CP suất ăn hàng không Nội Bài (NCS); thiết kế, quản lý hệ thống QA/QC cho công ty.

  • Thesis


  • Authors : Bùi Thanh Huyền;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2016)

  • Tổng quan về GMP, về probiotic; giới thiệu về Công ty cổ phần công nghệ sinh học mùa xuân. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sất và đánh giá thực trạng nhà máy sản xuất probiotic và biospring; xây dựng hệ thống tài liệu GMP-WHO áp dụng cho nhà máy sản xuất probiotic tại Công ty.