Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Hoài;  Advisor : Lâm Xuân Thanh (2012)

 • Trình bày quy trình công nghệ. Lựa chọn nguyên liệu ngô ngọt cho sản xuất. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly. Xác định hàm lượng đường thích hợp cho sản phẩm sữa ngô. Ảnh hưởng của chế độ gia nhiệt đến chất lượng sản phẩm. Ảnh hưởng của chế độ đồng hóa tới sản phẩm. Xác định chế độ thanh trùng.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hải Hòa;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2012)

 • Nghiên cứu xác định lượng nguyên liệu chính và một số phụ gia phù hợp. Nghiên cứu sử dụng các loại chế phẩm sinh học trong và ngoài nước trong quá trình lên men xúc xích khô. Nghiên cứu chế độ công nghệ lên men và làm chín sản phẩm (nhiệt độ, độ ẩm). Đánh giá chất lượng sản phẩm qua các chỉ tiêu. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất xúc xích lên men khô.

 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thị Thúy Nhung;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2012)

 • Nghiên cứu xác định nguyên liệu chính và các phụ gia cho sản phẩm xúc xích lên men bán khô. Lựa chọn chủng vi sinh vật, chế phẩm sinh học và chế độ lên men thịt để tạo hương vị đặc trưng và đảm bảo chất lượng sản phẩm cho xúc xích lên men bán khô. Nghiên cứu và lựa chọn chế độ làm khô, làm chín cho xúc xích lên men bán khô đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm....

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hạnh;  Advisor : Nguyễn Xuân Phương (2009)

 • Khả năng bảo quản cam và hồng bằng màng bao chitosan. Tìm ra nồng độ chitosan phù hợp nhất cho bảo quản. Khảo sát số lần nhúng quả vào dung dịch chitosan để tạo hiệu quả cao nhất cho bảo quản. Đề xuất quy trình bảo quản cam và hồng bằng màng chitosan.