Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật chỗng nhiễu giao thoa trong bộ thu GNSS.(Research and development of advanced interference mitigation techniques in GNSS receivers).
Authors: Nguyễn Thị Thanh Tú
Advisor: Tạ Hải Hùng
Beatrice Motella
Keywords: Bộ thu; Giao thoa
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Sơ lược về hệ thống GNSS, nguyên tắc hoạt động của hệ thống, khái niệm liên quan đến nhiễu, ảnh hưởng của nhiễu lên hiệu năng bộ thu và tổng quan về phương pháp phòng chống. Giới thiệu Notch filter, bộ lọc có khả năng loại bỏ nhiễu băng hẹp trong bộ thu GNSS. Đề xuất một số thiết kế mới của khối chống nhiễu băng hẹp trong bộ thu GNSS. Kết quả đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3137
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295787-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295787.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.