Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp ảo hóa và ứng dụng.
Authors: Đàm Truyền Đức
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Máy tính; Bộ xử lý; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ ảo hóa. Các công nghệ nền tảng của ảo hóa. Ứng dụng công nghệ ảo hóa xenserver triển khai thực tế tại Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3171
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297010-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 368,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297010.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.