Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị quan hệ khách hàng của các công ty dịch vụ CNTT áp dụng kỹ thuật phân tích Delphi.
Authors: Phạm Văn Duy
Advisor: Nguyễn Hải Thanh
Keywords: Khách hàng; Quản trị; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng và phương pháp phân tích DELPHI. Mô hình quản trị quan hệ khách hàng cho các công ty dịch vụ CNTT. Ứng dụng phương pháp DELPHI trong quản trị quan hệ khách hàng các công ty dịch vụ CNTT.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3176
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295711-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 155,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295711.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.