Thông tin tài liệu


Title: Các kỹ thuật kiểm thử cấu trúc chương trình theo hướng tiếp cận kiểm thử dựa tìm kiếm.
Authors: Nguyễn Thanh Bắc
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Cấu trúc; Thuật toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kiểm thử phần mềm và kiểm thử cấu trúc. Phương pháp kiểm thử dựa tìm kiếm và các thuật toán. Thử nghiệm áp dụng các thuật toán kiểm thử dựa tìm kiếm trong kiểm thử cấu trúc.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3177
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295713-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 172,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295713.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.