Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và sử dụng công cụ GPSS trong bài toán mô phỏng hàng đợi.
Authors: Lê Văn Úy
Advisor: Lã Thế Vinh
Keywords: Ngôn ngữ lập trình; Ứng dụng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về hệ thống hàng đợi. Giới thiệu ngôn ngữ mô phỏng GPSS (General purpose simulation system). Tìm hiểu về ngôn ngữ GPSS và công cụ mô phỏng GPSS world. Áp dụng ngôn ngữ mô phỏng vào bài toán thực tế.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3180
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295775-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 181,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295775.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.