Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình kênh lựa chọn tần số cho hệ thống thông tin băng rộng MIMO-OFDM.
Authors: Trần Quốc Toản
Advisor: Phạm Văn Tiến
Keywords: Dữ liệu; Thu thập; Môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về giám sát môi trường. Nghiên cứu đề xuất mô hình hệ thống thu thập dữ liệu và cảnh báo môi trường từ xa. Kết quả xây dựng hệ thống. Triển khai thử nghiệm thực tế tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3185
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295889-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 319,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295889.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.