Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển bám vị trí cho tay máy robot mềm có tính đến động học của cơ cấu chấp hành.
Authors: Bùi Thị Bình
Advisor: Nguyễn Tùng Lâm
Keywords: Robot; Điều khiển; Động học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Mô hình hóa cánh tay robot mềm. Xây dựng bộ điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực cho mô hình cánh tay robot. Xây dựng bộ điều khiển trượt cho hệ thống cánh tay robot mềm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3188
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296543.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296543-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.