Thông tin tài liệu


Title: QoS end-to-end trong mạng lõi IP/MPLS.
Authors: Nguyễn Văn Lực
Advisor: Trương Thu Hương
Keywords: Mạng di động; Thiết kế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về QoS và các mô hình hoạt động, khuyến nghị của 3GPP về QoS cho mạng IP/MPLS di động. Thiết kế QoS cho mạng IP/MPLS. Thiết kế và triển khai QoS cho mạng IP/MPLS của vinaphone.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3193
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295980-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 173,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295980.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.