Ths-Sinh học, Thực phẩm (596)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 596

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Quỳnh Trang;  Advisor : Lê Thị Hồng Hảo; Nguyễn Thị Minh Tú (2014)

 • Tổng quan về flavonoid; giới thiệu về các flavonoid trong nghiên cứu; một số phản ứng định tính, các phương pháp xác định flavonoid,...Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn phương pháp phân tích, tối ưu điều kiện xác định flavonoid trên thiết bị HPLC, khảo sát quá trình xử lý mẫu, đánh giá phương pháp phân tích

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Cao Cường;  Advisor : Vũ Hồng Sơn; Nguyễn Hùng Long (2014)

 • Tổng quan về cây sắn, về cyanua, tình hình ngộ độc sắn ở nước ta. Điều tra tình hình ngộ độc sắn và thực trạng trồng, bảo quản, sử dụng sắn trên hai địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh Kon Tum. Lấy mẫu, phân tích hàm lượng cyanua trong sắn và sản phẩm sắn cao cấp. Đề xuất các giải pháp hạn chế ngộ độc do sắn công nghiệp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Huyền;  Advisor : Trần Thị Mai; Nguyễn Thị Minh Tú (2014)

 • Giới thiệu về cây hoa hòe, tình hình sản xuất và tiêu thu hoa hòe, thực trạng kỹ thuật sơ chế và bảo quản nụ hoa hòe. Nghiên cứu công nghệ sơ chế, bảo quản nụ hoa hòe. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ khí trong môi trường điều biến (N2,CO2 và chân không) đến chất lượng và thời gian bảo quản nụ hoa hòe.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Douangsavanh Houngtheva;  Advisor : Lương Hồng Nga (2014)

 • Tổng quan về bánh cuốn: xuất xứ, giá trị dinh dưỡng, phân loại, tình hình nghiên cứu và tiêu thụ, quy trình sản xuất, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng. Nêu các phương pháp nghiên cứu; xác định độ tro; độ ẩm; hàm lượng lipit, protein, chất xơ..

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị An Trang;  Advisor : Lã Tuấn Nghĩa; Lê Thanh Hà. (2013)

 • Trình bày khái niệm và nguồn gốc cây lúa nói chung. Phương pháp chọn lọc giống chịu hạn, phương pháp tách chiết ADN tổng số, phương pháp điện di và PCR, phân tích và xử lý số liệu bằng việc sử dụng các phần mềm như Excel, IRRISTAR 4.0, NTSYS-pc v.2.1. Kết quả đạt được và những phân tích so sánh với những nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm chọn lọc những dòng/giống lúa cho các nghiên cứu ti...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thùy Dung; Vũ Thị Thùy Dung;  Advisor : Nguyễn Hữu Tùng; Nguyễn Hữu Tùng (2013)

 • Trình bày tổng quan về sản xuất và sử dụng cồn. Phương pháp nghiên cứu và mô hình tháp chưng luyện gián đoạn. Ứng dụng mô hình tháp chưng luyện gián đoạn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Sengthong Hatsachaly;  Advisor : Nguyễn Xuân Phương (2014)

 • Tổng quan về chuối tiêu, về chitosan, tình hình nghiên cứu trong Việt Nam và trên quốc tế, lý thuyết về bảo quản rau quả. Nghiên cứu chuối tiêu, chitosan và các phương pháp phân tích. Kết quả thí nghiệm bảo quản chuối tiêu, xác định thành phần dinh dưỡng của chuối tiêu đã bảo quản, đề xuất quy trình bảo quản chuối tiêu bằng chitosan

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Dịu;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2014)

 • Tổng quan nguyên liệu thịt, về chitosan. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát chất lượng thịt nguyên liệu ở thời điểm trước khi xử lý và bảo quản; nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt bằng dung dịch chitosan riêng rẽ; nghiên cứu tối ưu hóa bảo quản nguyên liệu thịt bằng hỗn hợp chitosan với natri diaxetat, natri lactat, nisin...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Thương;  Advisor : Lê Thanh Hà (2014)

 • Tổng quan chitinase, chitin, N-axetyl-D-glucosamin (NAG). Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả tuyển chọn chủng có khả năng sinh tổng hợp NaHase, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp NAHase từ chủng P.oxalicum 20B, ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng tới quá trình,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Văn Minh;  Advisor : Trần Liên Hà (2014)

 • Giới thiệu axit poly gamma glutamic (PGA), cấu trúc và tính chất, cơ chế tổng hợp, vi khuẩn tổng hợp, ứng dụng của (PGA). Vật liệu và phương pháp nghiên cứu (phương pháp tuyển chọn, định tên, xác định hàm lượng PGA...). Kết quả tuyển chọn chủng có khả năng sinh PGA, định tên bằng phương pháp sinh hóa, phương pháp sinh học phân tử...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Dịu;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2013)

 • Tổng quan nguyên liệu thịt, về chitosan. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát chất lượng thịt nguyên liệu ở thời điểm trước khi xử lý và bảo quản; nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt bằng dung dịch chitosan riêng rẽ; nghiên cứu tối ưu hóa bảo quản nguyên liệu thịt bằng hỗn hợp chitosan với natri diaxetat, natri lactat, nisin...