Ths-Sư phạm kỹ thuật (390)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 390

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Hiếu;  Advisor : Ngô Tứ Thành (2013)

  • Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu, ứng dụng phần mềm mô phỏng trong dạy học. Thực trạng và khả năng ứng dụng phần mềm proteus mô phỏng mạch điện trong môn học kỹ thuật số tại trường ĐHCN Việt - Hung. Ứng dụng phần mềm proteus mô phỏng mạch điện trong môn học kỹ thuật số tại Trường.