Ths-Sư phạm kỹ thuật (355)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 355

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đăng Thủy;  Advisor : Lê Trung Dũng (2010)

 • Trình bày cơ sở khoa học lý luận về phương pháp dạy học và ứng dụng phần mềm Solidwork vào giảng dạy kỹ thuật. Ứng dụng phần mềm Solidwork để thiết kế cụm chi tiết 3D (cụm mâm cặp). Xây dựng bài giảng điện tử " thiết kế cụm mâm cặp ".

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Thị Thanh Thủy;  Advisor : Trần Khánh Đức (2012)

 • Giới thiệu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giảng viên ở trường đại học và cao đẳng. Nêu thực trạng đội ngũ giảng viên và phát triển đội ngũ giản viên trường đại học công nghiệp Việt - Hung. Đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công nghiệp Việt - Hung đến năm 2020

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Hải Hà;  Advisor : Lê Thượng Hiền (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội. Thực trạng lao động qua đào tạo nghề hàn và việc phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Đổi mới chương trình đào tạo ngắn hạn nghề hàn đáp ứng yêu cầu xã hội tại Trung tâm Việt - Hàn, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Huy;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh; Thái Thế Hùng (2012)

 • Tìm hiểu quá trình ứng dụng E-learning trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích kiến trúc của một hệ thống. Khảo sát các cơ sở đào tạo thực tế, tìm hiểu thực trạng và nhu cầu, đề xuất và xây dựng một hệ thống đào tạo trực tuyến.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Phương;  Advisor : Cao Văn Sâm (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dạy nghề điện và nâng cao chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung. Thực trạng chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung trong nhưng năm qua. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề điện tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Phương Thảo;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận của phương pháp dạy học thực hành cặp đôi. Thực trạng giảng dạy môn thiết kế đồ họa tại khoa Công nghệ thông tin - trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Áp dụng nguyên lý thực hành cặp đôi trong giảng dạy môn Thiết kế đồ họa tại trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Thực nghiệm sư phạm