Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Quang;  Advisor : Phạm Hùng Phi (2011)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng điện tử môn học Cung cấp điện cho hệ Cao đẳng nghề chuyên ngành điện công nghiệp. Nghiên cứu biên soạn bài giảng điện tử môn học cung cấp điện hệ cao đẳng nghề chuyên ngành điện công nghiệp tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định.