Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật định tuyến trong mạng GMPLS.
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn Xuân Dũng
Keywords: Mạng truyền thông; Định tuyến; Giao thức
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát (GMPLS). Định tuyến GMPLS. Mô phỏng kỹ thuật định tuyến ràng buộc theo băng thông trong GMPLS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3200
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296095-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 202,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296095.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,42 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.