Thông tin tài liệu


Title: Mô hình kênh truyền dưới nước.
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Văn Đức
Keywords: Kênh truyền; Chất lượng; Thông tin vô tuyến
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu và khảo sát các mô hình kênh truyền dưới nước. Xây dựng các đặc tuyến truyền dẫn. Xây dựng các đặc tuyến nhiễu. Mô hình và mô phỏng hệ thống. Kết quả xác định PDP và hàm mật độ phổ công xuất Doppler từ mô hình thực nghiệm, hàm tương quan thời gian, tần số của mô hình mô phỏng và mô hình thí nghiệm,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3202
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296104-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 518,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296104.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.